top of page

Vad är HCM?

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är en hjärtsjukdom som först upptäcktes hos människa på 1950-talet och senare även hos katt på 1970-talet. Sjukdomen innebär att den vänstra hjärtkammaren, blir förtjockad. Förtjockningen leder i sin tur till att hjärtmuskeln blir stelare och inte kan slappna av ordentligt och att den måste jobba hårdare.

SYMPTOM PÅ HCM

De symtom på HCM som en vanlig kattägare kan se är svimningar, trötthet och förändrad andning så som flåsande med öppen mun och bukandning.

BEHANDLING AV SJUKDOMEN

Tyvärr finns inga mediciner som förebygger  HCM utan behandling sätts ofta in i den akuta fasen och  består då av syrgas, vätskedrivande och  i vissa fall lugnande. 

ÄRFTLIG SJUKDOM

HCM är en genetisk sjukdom vilket innebär att den nedärvs. 

Länkar för mer information: 

https://www.agria.se/katt/artiklar/avel-och-uppfodning/hcm-hos-katt/

https://pawpeds.com/healthprogrammes/hcm_se.html

bottom of page