top of page

VARFÖR STAMTAVLA?

Stamtavlan fungerar som kattens legitimation då alla katter med stamtavla har ett registreringsnummer, utöver det ID chip som de får när de genomgår besiktningen innan de flyttar hemifrån. Med hjälp av stamtavla kan du se vilka förfäder din katt har och  hur hälsan i generationerna bakåt ser ut gällande HCM hos de släktingar som skannats. Utan stamtavla finns det ingen tillgång till detta och du kan inte heller vara säker på att föräldrarna är de dom påstås vara. En katt utan stamtavla är en huskatt, oavsett hur renrasiga föräldrarna är. 

 

Stamtavlan är en värdehandling som kan används vid tecknande av försäkringar för att veta hur mycket ersättning du skulle kunna få ifall katten skadas eller blir sjuk. Livförsäkringen har stamtavlan som riktmärke för att avgöra livvärdet hos din katt.

En huskatt kan inte försäkras för något större belopp, detta gäller alltså även sphynxar som inte har någon stamtavla. Detta är något att tänka på när du skall köpa din katt och sedan försäkra den. Utöver detta så skall de vara vaccinerade två gånger, id-märkta och veterinärbesiktigade. 

Generellt sätt så är en stamtavla en garanti för att du köpt din katt från en seriös uppfödare. 

Alla katter är underbara i sig och förtjänar det bästa oavsett raskatt eller huskatt, det är bara viktigt att vara medveten om vad det är du köper. Om du är intresserad av denna rasen och köper en sphynx utan stamtavla så finns det risk att föräldrarna inte är testade för ex HCM - var medveten om att du tar en högre risk. 

Så länge ditt val är väl genomtänkt och genomarbetat - du skall själv veta vad det är du ger dig in på, vilka konsekverner som kan finnas.  

Alla katter förtjänar ett hem där de är älskade men för denna rasens skull, för deras hälsa - bidrar till vårt arbete med friskare individer och köp en katt med stamtavla.

bottom of page